Evolution des logos automobiles

Alfa Roméo

alfa romeo

Audi

audi

Bmw

bmw

Ford

ford

Mercedes

mercedes

Mitsubishi

mitsubishi

Renault

renault

Volskwagen

volkswagen